กิจกรรมงาน "เส้นทางสู่อาเซียน" วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Gateway to asean 2016 (เปิดประตูสู่อาเซียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2559(ปวส.)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...