ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย

7721365d

ขอน้อมเกล้าฯ  ถวายอาลัยเเละน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

ส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี